PAUL KUIMET
13/04 - 5/06/16


En français | In EnglishPaul_Kuimet_2

© Paul Kuimet, “Perspective Study 2”, résidence d’artiste à Bruxelles-Contretype, 2015

Paul Kuimet werkt met foto’s, ruimte en bewegende beelden. In zijn tentoonstellingen maakt hij vaak gebruik van in verduisterde zalen opgestelde lichtbakken om digitale beeldmontages te presenteren, wat de relatie van de toeschouwer, zowel tot de fysieke als tot de picturale ruimte, intensifieert. Voor deze tentoonstelling ontwikkelde Kuimet thema’s uit zijn vroeger werk, zoals dichotomieën tussen het natuurlijke en het beschaafde, afbeeldingen van moderne ‘non-plaatsen’ en objecten die gestalte gaven aan het utopische geloof in de moderne technologische vooruitgang tijdens de Koude Oorlog, maar die ook dystopische kwaliteiten hadden (en misschien nog steeds hebben). De drie nieuwe voor deze tentoonstelling gecreëerde werken onderzoeken stuk voor stuk hoe vorm te geven aan beweging door gebruik te maken van stilstaande beelden en hoe bewegende beelden aan te wenden om bewegingloosheid voor te stellen.

De fotografische installatie Late Afternoon bestaat uit twee lichtbakken die zo werden opgesteld dat de focale vlakken van de beelden reageren op de bewegingen van de toeschouwers in de tentoonstellingsruimte. Het werk focust op het design van een omgeving die mogelijkerwijze ooit de invloed onderging van modernistische idealen, maar die nu niets meer is dan een ruimte ondergedompeld in een melancholische namiddagzon.

De 16mm-film Still Life kan worden beschouwd als een reeks van begeleidende beelden bij Late Afternoon. Nochtans benadrukt het fotografische werk de ruimtelijke verhouding tussen toeschouwer en beeld, terwijl de film focust op tijd en temporaliteit. De klemtoon van Still Life ligt duidelijk op de technologische determinatie van analoge filmprojectie – de voortdurende beweging van de film
zelf – een bepaling die hier poogt een nieuw soort spanning te scheppen tussen bewegingloosheid en beweging.

Het laatste werk in deze tentoonstelling, Perspective Study, werd ‘in situ’ gefotografeerd, maar omdat de beelden op de glazen gevelpanelen van een gebouw in feite digitale composities zijn van reflecties vanuit uiteenlopende invalshoeken, stellen de foto’s ‘onbestaande’ perspectieven voor. Aangezien de weerspiegelde composities de weerschijn zijn van verschillende gezichtspunten die iemand al wandelend langs de gevel zou zien, kan van de foto’s ook gezegd worden dat ze beweging beschrijven. De vorm van de lichtbak, ontworpen om te passen in het door de camerahoek gecreëerde perspectief, dompelt de toeschouwer onder in de picturale ruimte en aliëneert hem er tegelijk ook van. De opbouw van de installatie laat toe beide beelden op hetzelfde moment te aanschouwen. Hierdoor komt de verstoring van het ruimtelijk perspectief aan het licht en rijst er twijfel over de eigen positie van de toeschouwer tot de beelden en de voorstelling van een bekend modernistisch gebouw.

In het kader van het « Programme des Résidences d’artistes à Bruxelles-Contretype » (kunstenaarsresidenties in Brussel), in 1997, gelanceerd door Contretype met de steun van de
Franse Gemeenschapscommissie (COCOF).


Vertaling: Marleen Cappellemans


contretype_cocof

Foku_logo 1_kultuurimin_3lovi_eng Cultural_Endowment_of_EstoniaPaul Kuimet: geboren in 1984. Hij leeft en werkt in Tallinn, Estland.

Studies:

2014 Estonian Academy of Arts, Fine Arts MA
2011 Estonian Academy of Arts, Photography BA
2009 – 2010 University of Art and Design Helsinki, Photography
2006 – 2007 Baltic Film and Media School, Film and Video
2005 – 2006 University of East London, Film and Video

Tentoonstellingen (persoonlijke):

2016 Espace Photographique Contretype, Brussels
2016 Tallinn City Gallery (upcoming)
2016 Contemporary Art Museum of Estonia (upcoming)
2013 Notes on Space. Photos by Paul Kuimet, Kumu Art Museum, Tallinn
2012 Not necessarily so. (with Laura Toots), Temnikova & Kasela gallery, Tallinn
2012 Clouds and Waves (with Mikko Rikala), Hobusepea gallery, Tallinn
2011 Viewfinders, Tallinn Art Hall gallery, Tallinn
2010 Not Necessarily So (with Laura Toots), Hofberg 10, Linz, Austria
2010 In Vicinity, Hobusepea gallery, Tallinn

Groep tentoonstellingen:

cf. www.paulkuimet.ee

Projecten/Openbare ruimte:

2015 Study for 'Modern present now past', Rundum Artist-Run Space, Lootsi 15, Tallinn
2014–2016 Selected photographs from the series Notes on Space, Lobby of the Office of the President of Estonia
2010 Untitled, installation in public space next to Lentos Kunstmuseum Linz, Austria

Residenties:

2016 Väino Tanner Foundation, Mazzano Romano, Italy
2014 Espace Photographique Contretype, Brussels
2010 Atelierhaus Salzamt in Linz, Austria

Website:

www.paulkuimet.ee