ORIANE THOMASSON
Nâmbo
11/09 - 27/10/19


Français | Eng.oriane_thomasson_site_1

© Oriane Thomasson, uit reeks Nâmbo, 2018

Elk betoog maakt gebruik van concrete ruimtelijke vormen om gestalte te krijgen en werkelijk doeltreffend te worden. Meer dan een jaar lang fotografeerde ik in Frankrijk en België de ruimtelijke inrichtingen die dierentuinen zijn.
De natuur wordt er exotisch en artificieel in scène gezet aan de hand van verschillende op onze verbeelding inwerkende vertoonprocedés die bepaalde verholen denkmechanismen blootleggen, werkzaam in onze samenlevingen.
Het herscheppen van een gefabuleerde natuur, conform aan de verwachtingen van de toeschouwer, gebeurt door toedoen van een voorstellingsysteem, ontwikkeld sinds de grote ontdekkingen:
de kolonisatie en de natuurhistorie droegen in grote mate bij tot het concept van een “sampelbare” en in onze musea gereconstrueerde natuur.
Aldus brengt de beschaafde mens een relatie van overheersing tot stand, gebaseerd op zijn vermogen om een wilde en verre natuur tot hem te laten komen en om er een nieuwe objectificatie van te presenteren door de musealisering ervan die de stempel van de cultuur op de natuur aantoont.
De gedecontextualiseerde, uit zijn territorium losgerukte natuur, wordt herschikt in haar afgelikte vorm, ontdaan van haar scherpe kantjes en makkelijk consumeerbaar.
Dit uit al dan niet natuurlijke planten en bedrieglijke ensceneringen van tropische regenwouden bestaande decor verstoort de voorstellingen.
Ze trachten een « authenticiteit » op te bouwen die meer gericht is op een schijn van waarheid dan op een werkelijkheid.
Dierentuinen, wintertuinen, natuurhistorische musea en evolutiegalerieën construeren, en fictionaliseren nog meer, een geschiedenis van de relatie die de mens onderhoudt met de natuur.

Oriane Thomasson. Vertaling: Marleen Cappellemans.

Dit werk werd in 2018 opgemerkt door de jury van «Propositions d'artistes ».