Carte blanche aan Danielle Leenaerts

MARIE-NOËLLE BOUTIN
Visages agricoles/Gezichten van het platteland
23/01 - 17/03/19


Français | Englishmn_boutin_2

© Marie-Noëlle Boutin, reeks "Visages agricoles", 2016-2017

Marie-Noëlle Boutin, van wie het werk opgenomen werd in de verzameling van Contretype na haar kunstenaarsresidentie aldaar in 2011-2012, stelt een reeks foto’s en een video-installatie voor onder de titel « Visages agricoles » (gezichten van het platteland). De fotoreeks vloeit voort uit een overheidsopdracht (2016) over de Franse jeugd, onder leiding van het Centre national des arts plastiques (Cnap). In de lijn van «Territoires de jeunesse», een project dat Marie-Noëlle Boutin de jaren voordien realiseerde, portretteert ze adolescenten en focust ze zich ditmaal op de leerlingen van een landbouwschool in de Hauts-de-France, streek en landbouwmilieu waaruit ze zelf afkomstig is.
Het is dan ook met kennis van zaken dat ze een licht werpt op de relatie van de scholieren ten opzichte van de agrarische beroepen, hun verhouding met de plaatsen waar ze hun opleiding volgen, met hun werktuigen, met hun machines, met het aanleren van werkmethoden en met het omgaan met dieren.
Het gaat dus om een intervalperiode, tussen hun opleiding en hun toekomstige beroepsactiviteit.
De fotoreeks is gelinkt aan een video-installatie die de toeschouwer onderdompelt in deze, zelden gerepresenteerde, wereld. Geluid en beweging vormen de voorzetting van de immobiele fotografiebeelden doordat ze de fysieke inbreng van de protagonisten tonen, steeds in confrontatie met het grondgebied waarin de landbouwschool is ingeplant. Meer dan een voltooid werk, gaat het hier, door de montage van scènes, om de introductie van een nieuw facet in het, voortaan aan het rurale gewijde, werk van de kunstenares. Het aanwenden van nieuwe werkmethoden betekent ook voor haar een leerproces.

Danielle Leenaerts
Vertaling: Marleen Cappellemans

www.marienoelleboutin.com
Boutin Visages agricoles-MNB027_img03

© Marie-Noëlle Boutin, reeks "Visages agricoles", 2016-2017