FEDERICO CLAVARINO
Ghost Stories
20/01 - 14/03/2021


Fr| Eng.Durer Rhino

© Federico Clavarino, série Ghost Stories, résidence d’artiste à Bruxelles-Contretype, 2018, 24 x 30 cm

De Frioul-archipel bevindt zich tegenover de Golf van Marseille en telt vier eilanden: Ratonneau, Pomègues, If en Tiboulen. Frioul is een archipel in ruimte en tijd: de eilanden vormen het decor van een reeks onderling schijnbaar ongerelateerde geheimzinnige gebeurtenissen. In 1516 liet koning Frans I op If een fort optrekken dat in de 17de eeuw zou dienstdoen als gevangenis.

De beroemdste gevangene was een personage uit de roman van Alexandre Dumas: Edmond Dantès, de Graaf van Monte Cristo. In een van de cellen is het gat in de muur nog te zien waarlangs Dantès ontsnapte.
Op 24 januari 1516 ontscheepte een neushoorn op Ratonneau, een geschenk aan Paus Leo X  en een primeur voor Europa. De Franse koning Frans I haastte zich ter plaatse om het dier te bewonderen. Op weg naar Rome verzeilde de boot echter in een storm en zonk. Later maakte Albrecht Dürer een gravure van de neushoorn op basis van een hem toegezonden schets.

Op 31 juli 1944 schoot piloot Horst Rippert van de Luftwaffe een  Lightning P-38 neer. Het door Antoine de Saint-Exupéry bestuurde vliegtuig verdween in het water van de archipel. Tientallen jaren later vond een visser in zijn net, niet ver van Pomègues, een armband met de naam van de schrijver erin gegraveerd.

De fotoreeks
 Ghost Stories verweeft deze uiteenlopende gebeurtenissen die plaatsvonden op dezelfde plek maar in verschillende tijdperken. Al deze verhalen doen het relaas van mensen, dieren of voorwerpen die terug kwamen bovendrijven: Edmond Dantès zelf, de neushoorn, en de armband van Antoine de Saint-Exupéry. Elke verhaallijn bracht me naar andere plaatsen: naar Parijs waar de graaf van Monte Cristo wraak nam, naar een reeks musea in Europa waar kopieën worden bewaard van Dürers neushoorn, en naar enkele van de plaatsen waar Saint Exupéry neerstortte.

Federico Clavarino


Vertaling: Marleen Cappellemans


Tentoonstelling gepresenteerd in het kader van het programma Kunstenaarsresidenties in Brussel, in 1997 gelanceerd door Contretype, met de steun van de Franse Gemeenschapscommissie (COCOF).Website: www.federicoclavarino.com


Tarfaya_air_base


© Federico Clavarino, série Ghost Stories, 2018, 40 x 30 cm